Onvoorwaardelijk jezelf zijn

kleuren meisjeWat een bijzonder jaar is 2015, nu al. Er is een merkbaar energetisch verschil met voorgaande jaren. De energieën zijn lichter en minder zwaar. Wat niet wil zeggen dat er nog veel opruimwerk is.

De Christusenergie... of het eenheidsveld is zich nu merkbaar aan het gronden op Gaia... onze moeder Aarde. Dit houdt in dat wij deze energieën nu ook kunnen gaan dragen en leven vanuit onze grofstoffelijke voertuigen. Wij worden ons momenteel bewust van een portaal, een open deur, versluierd in ons zelf. Het was er al die tijd al... maar werd niet opgemerkt door ons leven en handelen vanuit voorwaarden en angsten.

Diegenen die deze verschuiving kunnen voelen... weten dat zij de hemel op aarde aan het creëren zijn. De indaling van de Christusenergie... onze thuisenergie is nu een feit dat gevoeld en ervaren kan worden. De toegang er naartoe is... “ONVOORWAARDELIJK JEZELF ZIJN”.

Dit eigenste moment in ons globaal ontwaken is een magisch moment in tijd en ruimte. Het is een voelbaar kantelpunt in het afsluiten van een intens emotionele, vermoeiende periode die liep vanaf 2012 tot begin dit jaar. Deze tijd hadden wij nodig om het verkleurde ego met zijn angsten en controles voldoende af te breken. Deze tijd ervoeren wij als levend met elkaar, op eilandjes, gescheiden van elkaar. Wij werden sterk op onszelf teruggeworpen. Wij dienden met onszelf in “alleen zijn” te leren “ZIJN”. Onze angsten omtrent zekerheden rondom geld, werk, relaties, huisvesting... werden zeer sterk beproefd. Deze afbraak was nodig om controle en angsten los te laten die ons gevangen hielden in een schijnwerkelijkheid. Het diende ook om de voorwaarden die wij naar elkaar stelden om ons veilig te voelen, los te laten, en te leren vertrouwen dat... dit gevoel van veiligheid in onszelf aanwezig is.

Het was een intense voorbereidende periode voor wat ons nu te wachten staat. Doordat wij voldoende afgebroken zijn... zijn wij nu klaar om te gaan verbinden met elkaar. Wij zullen dit jaar een sterke verschuiving gaan voelen van “ik” naar “wij”... en gaan elkaar beginnen te ontmoeten in groepsverband. Dit ontmoeten en delen met elkaar zal ons proces naar innerlijke eenheid versnellen. Onze vroegere oordelen en onzekerheden naar elkaar toe zullen daardoor versneld overstegen worden en gaan bekrachtigen in het “wezen” van eenheid dat wij met elkaar delen.

Er vindt momenteel een enorme versnelling in het ontwaken van zielen plaats. Velen zien zich voor beslissende onomkeerbare beslissingen geplaatst in hun leven waarin zij onvoorwaardelijk dienen in handelen. Het haalt alles onderuit van zekerheden waaraan zij zich nog steeds trachtten vast te klampen. Het voelt als springen in het niets... als springen in een zwart gat. Het is de sprong van 3D naar 5D... van illusie naar waarheid... van wat je dacht wat je was, naar wat je wezenlijk bent.

Diegenen die springen dienen alle uiterlijke zekerheden los te laten om dit uiteindelijk in zichzelf te ontdekken. Daar aangekomen kom je te weten wie of wat je werkelijk bent. Je komt pas te weten wie of wat je werkelijk bent als je “ONVOORWAARDELIJK JEZELF BENT” in alles wat je leeft. Vanaf het moment dat je dit punt bereikt zul je een energetische verschuiving gaan voelen in je wezen. Het zal aanvoelen als een portaal... een deur... die er al die tijd al was. Daar aangekomen met jezelf, weet je wie je bent. Je voelt vreugde, dankbaarheid, verbondenheid... je hart en je wezen expandeert naar en in het veld van eenheid. Op dat moment besef je dat deze deur gans die tijd in jezelf aanwezig was... dat ze enkel niet werd opgemerkt omdat je nog vol verkleuringen, angsten en controles zat. Jij wacht op jezelf tot je jezelf terug herkent... of... God Wacht op zichzelf totdat God zichzelf terug herinnert :).

In het begin zullen dit korte momenten van herkennen en ervaren zijn. Maar des te krachtiger wij in de toenemende energieën onvoorwaardelijk durven te leven zullen wij steeds meer dit veld van eenheid in onszelf ontsluiten.

Dus... spring en handel vanuit onvoorwaardelijk vertrouwen dat je het zelf bent die je zal opvangen. Wat je dient los te laten zijn aannames die je vanuit pijn en onzekerheid hebt aangenomen om jezelf te beschermen in deze verwarrende wereld. Laat de leugen van angst los om in waarheid van liefde met jezelf te kunnen zijn.

Er is momenteel veel in verschuiving. Iedere ziel, aanwezig op deze planeet, heeft het verlangen om te ontwaken. Niet iedere ziel zal dit waarmaken. Maar ook hierin loopt alles volgens een zielplan... en zal zijn wat zal zijn. We leven ook in verschillende stadia van ontwaken met en naast elkaar. Ontwakende en niet ontwaakten hebben elkaar nodig om wakker te worden uit de illusie.

Iedereen die dit leest heeft een diep verlangen tot ontwaken... en leest dit vanuit een innerlijke herkenning. Maar er is momenteel een duidelijk voelbaar verschil aanwezig tussen diegenen die uit de illusie dienen te springen en diegenen die deze sprong nog niet hoeven te doen.

Wat ik beschrijf via deze nieuwsbrieven zijn mijn eigen persoonlijke ervaringen en waarnemingen. Ik weet intussen”wie en wat ik ben”. Ik heb mijzelf ervaren in eenheid... in al het leven rondom mijzelf verbonden. Ik ben het leven... er is niets buiten mijzelf dat ik niet zelf ben... ik ben al één. Dit is de waarheid over mijzelf en toch blijf ik ook dat deel in zelfbewustzijn dat zich in deze expressie op deze planeet... Jan noemt. Die momenten dat ik met mijzelf als 'Jan' in herkenning van eenheid terecht kom... kan ik niet sturen... het gebeurt gewoon weg... als gevolg van mijn onvoorwaardelijk leven en handelen. Ik heb voor een lange weg van ontwaken gekozen in dit leven. Ben nooit echt deelnemer geweest... altijd buitenstaander, een vreemde eend in de bijt. Ik ben mij dertig jaar en langer in toenemende mate steeds bewust geweest dat het leven een illusie is... waaraan ik diende te ontwaken.

Ik weet nu dat ik bij een lichting zielen behoor die een lange aanloop nemen naar dit tijdstip van massaal ontwaken. Ik weet nu dat het leven dat ik geleefd heb, heeft bijgedragen in het helpen gronden van het eenheidsbewustzijn op deze planeet. Ik weet nu dat ik, als ziel, voldoende draagvlak had... om steeds mijzelf te durven zijn in een wereld die mij daar niet in herkende. Voor mij waren er ook zielen die het pad voor mij en anderen hielpen vereffenen... zij hadden nog meer kracht en draagvlak om, tegen het onbegrip van hun tijd in, te LEVEN.

Door steeds in waarheid met jezelf te gaan in je leven... effen je het pad voor diegenen die ook het pad van waarheid willen belopen. Des te meer zielen dit doen... des te gemakkelijker zal het worden voor diegenen die nog zullen springen.

Wie en waar je ook bent op dit moment in je ontwaken. Je kunt jezelf niet ontlopen. Indien je nog niet gesprongen bent... wacht je enkel voor jezelf het gunstigste moment af om de oversteek te nemen. De oversteek is nu reeds veel korter in tijd! Waar je vroeger tientallen jaren voor nodig had gebeurt nu in enkele jaren... of zelfs maanden en wie weet in de toekomst... in enkele weken... of in een flits van inzicht.

Ieder zijn weg is verschillend... maar de voorwaarde om over te steken zijn voor iedereen gelijk... je dient “ONVOORWAARDELIJK JEZELF TE ZIJN”... bewust doorheen je angsten reizen en controle los laten.

Deze sprong... deze beweging in je leven van het 3D veld naar het 5D veld is in het begin verwarrend. Je hele belevingswereld veranderd hierdoor dramatisch. Je laat zoveel los op korte tijd dat het je kan overweldigen. Je kunt vanuit die verwarring gaan teruggrijpen naar oude patronen, die je niet langer ondersteunen.

Eén van die patronen is het helpersyndroom. Alle oude ontwakende zielen hebben een diep verlangen om de anderen rondom hen te helpen ontwaken. Het is voor velen juist dit verlangen dat hun terug in de lagere vibraties van het 3D veld trekt... of hen daar in houdt. Kijk enkel naar je eigen leven om dit te begrijpen. Je kunt je ooit in een situatie bevonden hebben waarin je helemaal vast zat met jezelf. Je kon niet zien en begrijpen waarom. Anderen rondom jou kunnen dit waarnemen... en zeggen vervolgens met de beste bedoelingen tegen je wat je aan het doen bent en hoe je ermee moet omgaan. Als je nog diep in je illusoire overtuiging leeft zul je het als irritant, verwarrend en bemoeizuchtig ervaren. De waarheid over jezelf beangstigd je nog te sterk en je bent er nog niet aan toe deze te zien en te aanvaarden. Je dient er zelf achter te komen. Als het je zieltijd is om te ontwaken aan deze diep gewortelde conditionering zul je keer op keer en met toenemende confrontatiekracht tegen je eigen illusoire overtuigingen aan lopen. Het zal je verwarren en onzeker maken. Onmacht en angst wellen in je op... en langzaam maar zeker verlies je de controle over je leven verbonden aan deze conditionering. Je diende het zelf te ervaren. Niemand kon je deze ervaring aanreiken... hoe goed bedoeld ook.

Pas op het moment dat je je weerstand loslaat... dat je met jezelf in kwetsbaarheid gaat... komen als vanzelf die personen en gebeurtenissen in je leven die je zullen helpen gronden in de nieuwe waarheid die je over jezelf bereid bent aan te nemen. Dan pas kun je hulp en raad aanvaarden... maar dan gebeurt het als vanzelfsprekend als een energetische respons op je bereidheid van loslaten.

Het leven is intelligent... en niets wordt aan het toeval overgelaten.

Het is zelfs zo, door te graag te willen helpen, dat je anderen en jezelf in oude conditioneringen vasthoudt. Dus, ga naar binnen en voel of je verlangen om te helpen dwangmatig is of neutraal is. Als het dwangmatig is... heb je de neiging om naar de mensen toe te stappen... ze naar je toe te trekken... in stand te houden. Als het neutraal is... laat je los en vertrouw je op de intelligentie van het leven... en het eigen vermogen van elke ziel om zijn eigen ervaringen zelf te meesteren.

In het nieuwe veld van onvoorwaardelijk handelen en leven waarin je naar toe gestuwd wordt, zijn de spelregels totaal verschillend aan het oude veld waar je aan ontgroeit. Het oude veld dat je verlaat is een wereld van afgescheidenheid, slachtofferschap, angst, voorwaardelijkheid en illusie.

Het nieuwe veld staat lijnrecht tegenover het oude veld. Eenmaal helemaal geland in deze nieuwe leefwereld ga je leven vanuit dat wat je wezenlijk bent... eenheidsbewustzijn, verbondenheid en onvoorwaardelijke liefde. Het zal energetisch onmogelijk worden om nog deel te nemen en te handelen in het 3D veld. Je zult gaan leven en delen met andere ontwaakten in een gezamenlijk veld van eenheidsbewustzijn.

Waar je in dit leven voor gekomen bent is... ONVOORWAARDELIJK JEZELF TE ZIJN. Dit is alles wat je dient te doen/zijn. Je bent hier gekomen om de weg voor te bereiden... te effenen. Om het nieuwe veld van onvoorwaardelijk “ZIJN” te helpen aarden op deze planeet. Dit doe je door al je pijnwonden/conditioneringen volledig te herkennen en te doorleven vanuit overgave en kwetsbaarheid. Door dit te doen zul je een baken van licht zijn voor al die anderen om je heen die net gesprongen zijn. Voor de anderen die nog niet gesprongen zijn maak je de weg duidelijker en eenvoudiger.

Waar ik mij nog steeds in toenemende verwondering kan blijven verbazen is dat alles steeds in het “NU” moment aanwezig is. Alles waarin ik onvoorwaardelijk ga leven en daardoor loslaat als een uiterlijke zekerheid, is altijd als een vanzelfsprekendheid in het “NU” moment aanwezig. Het is een innerlijk weten of zijn. Of dit nu onderdak, geld, eten en warmte is... het komt steeds als vanzelfsprekend in mijn leven. Ik heb steeds een diep verlangen gehad om de anderen om mij heen te helpen... in hun ontwaken. Ik zie nu dat ik daar in kon doorschieten... vanuit een dwangmatigheid. Ik heb dit diepe (dwangmatige) verlangen vorig jaar herkent en losgelaten. Het werd mij duidelijk gemaakt via een project waarin ik enthousiast gestart was. Het liet mij inzien dat ik nog steeds iets in het uiterlijke veld wilde betekenen... en diende dit project los te laten. Ik leerde ook hierin onvoorwaardelijk bij mijzelf te blijven en te vertrouwen op de sturing van het LEVEN.

Eind vorig jaar... begin dit jaar kantelde dit stuk ook voelbaar in mijn leven. Onverwachts gebeurden er twee verschillende zaken: Verhuizen! En kwam in een vorm van CO-housing terecht. Als tweede kwam ik in een samenwerkingsproject terecht. Beiden zag ik niet aankomen en ik diende er niets voor te doen... het gebeurde vanuit een gevoel van verbinding.

In beide gevallen kom ik in aanraking met medereizigers die net gesprongen zijn... nog aan het springen zijn. Zij zijn door een intense les aan het reizen die hen volledig wakker schudt. De overgang is groots en plots. Het oude wordt afgesloten en het nieuwe ligt open. Deze ontmoetingen zijn geregeld door onze hoger zelven. En er ontstaat een prachtige magische synchroniciteit. Ik wordt op dat punt van ontwaken in hun leven geplaatst... waar zij nood aan hebben om vertrouwd te geraken met de nieuwe regels in het nieuwe veld. Gewoon mijzelf te zijn met hen. Dit is alles wat vereist is... onvoorwaardelijk mijzelf te zijn. Door dat wat ik in mijzelf verworven heb... draag ik in mij wat nodig is om het nieuwe veld te herkennen en te delen met de anderen om mij heen.

Ik hoef niet langer te helpen... enkel onvoorwaardelijk mijzelf te zijn.

Het gebeurt als vanzelfsprekend. Alles is in het “NU” moment aanwezig als je alle projecties en conditioneringen loslaat in het oude 3D veld. Het leven is intelligent. Niets wordt aan het toeval overgelaten. De enige voorwaarde is volledig te ontwaken aan de illusie. Pas dan wordt je een baken van herkenning voor het nieuwe veld van eenheidsbewustzijn. Alles is daar in jou aanwezig. Je dient er niets meer voor te doen... het was er altijd al.

Je komt in een veld van zelfvervulling terecht... je zoekt niet langer buiten jezelf.

Nu, rondom de equinox van maart zal het eenheidsbewustzijn of Christusenergie volledig toegankelijk zijn/worden voor diegenen die leven vanuit onvoorwaardelijkheid. Het zal in toenemende mate gedownload in het lichaam worden. Het zal ook grotere maatschappelijke verschuivingen aankondigen. En steeds meer zielen zullen uit de illusie wegspringen.

Wees je bewust van elke gedachte, elk gevoel... elke handeling. 

Tracht te leven vanuit onvoorwaardelijke openheid en kracht aan jezelf.

De tijd van ontwaken is nu... de portalen van eenheidsbewustzijn gaan nu open. Jouw ontwaken zorgt voor talloze andere ontwakingen... die versneld kunnen gaan plaatsvinden. Kom samen met anderen die springen of aan het springen zijn. Door dit samen delen zul je sneller vertrouwd geraken met het nieuwe Veld van eenheidsbewustzijn.

Besef dat je een expressie van God bent... dat je een ervaringsvoertuig van God bent... dat, als je ontwaakt, je hier volledig van doordrongen zult voelen... dat je vanaf dan bewust zult leven en handelen vanuit de God in jou.

Doe eens gek :o)... en begin te handelen als de God die je bent. Als God zijn er geen oordelen... geen goed of slecht... als God is er enkel waarneming in ervaring vanuit onvoorwaardelijke liefde. Ga zitten als God, wandel als God, peuter in je neus als God, ervaar schuldgevoel als God... Ga bij elke handeling en gedachte die je doet en hebt... dit vanuit de onvoorwaardelijke waarneming als God doen... want je bent het uiteindelijk zelf. Dit is pure humor. Lach met jezelf als God die verstoppertje speelt in een ervaring met zichzelf. Als je het vanuit een volledige acceptatie kunt doen zul je merken dat je hart opent en je heerlijke humor ontwikkelt. Doe het eens, een kwartiertje, en zie wat het met je doet.

Geniet van dit magische moment in tijd en ruimte waarin je je terug bewust gaat worden van wie of wat je in je diepste wezen bent.

Een heerlijk thuiskomen,

lichtdrager.

Top