Wat liefde wel en niet is

hart9Ik wil het over liefde hebben. Over wat liefde wel en niet is, want er heerst grote verwarring over dit begrip.

 

Als mensheid bevinden we ons in een indringende fase van grote veranderingen. Hoe noodzakelijk het is dat wij onze grootsheids niet alleen gaan erkennen, maar ook gaan benutten, werd mij onlangs duidelijk. We hebben werkelijk geen flauw benul van wie en wat wij zijn. We beschikken over slechts 1% van ons Oneindig Bewustzijn. Goed, ons potentieel, onze capaciteit, zal verdubbelen. We gaan allemaal verbazingwekkende ervaringen tegemoet en dingen zien die we nog niet eerder hebben waargenomen, maar dan nog bevinden we ons maar op 2% van ons wat ons ter beschikking staat.

De duisternis naar het Licht brengen
Zonder vertrouwen in de Goddelijk Macht (die ons is gegeven), zijn we nergens en reduceren we onszelf tot kleine bibberende wezens die zich geconfronteerd zien tegenover een enorm uitgestrekt en onbekend universum met allerlei buitenaardse spelers waarvan wij maar moeten raden wat het plan is. Wij mensen moeten ons simpelweg bewust zijn van onder welk net we ons bevinden willen we ons überhaupt hiervan kunnen bevrijden. Wat niet in je bewustzijn is, kan noch gezien, noch geheeld worden. Dan heb je geen keuze en blijft de paranoia over. Oerangsten waar we geen weet van hebben gaan ondergronds. Jezus vraagt in ‘Een Cursus in Wonderen’ om alles aan de Heilige Geest te geven. Lang heb ik gedacht dat wij het licht naar de duisternis dienen te brengen. Nu weet ik dat we hier zijn om de duisternis naar het Licht te brengen. Citaat: ‘Wij moeten ons daarheen begeven waar God is, door ons denken over Hem te veranderen en niet door te verlangen dat Hij zich in onze misleide denkgeest met ons verbindt. Wij verbinden ons met Hem’. Of met andere woorden: Je verenigt jouw wil met Gods Wil. Ander citaat: ‘Elke duistere les die jij brengt naar Hem die het licht onderwijst, zal Hij van jou aannemen, omdat jij ze niet wilt. Zeg eenvoudig, maar met zachte vastberadenheid: ‘Ik wil dat er Licht is!’ en je zet jouw wil op één lijn met Gods Wil’.

We moeten onze ‘Galactische verantwoordelijkheid’ nemen. De Cursus zegt dat onze rechtmatige plaats aan het hoofd van het universum is. Dat is de plaats waar wij thuishoren op grond van wat wij zijn. Verlossing kan alleen maar van jezelf komen, want alles wat je ziet bevindt zich in jouw (denk)geest. Het gaat erom dat je het licht van de waarheid in jou bereikt door voorbij de wolken van illusie en angst te gaan. Licht staat gelijk aan liefde. Waar het licht schijnt kan alleen liefde, vrede, en vreugde zijn.  

Wat is liefde?
Maar wat is liefde? Er zijn maar twee emoties. Het is of liefde of angst. Meer is er niet. Waar liefde is, kan angst niet heersen. Dat is onmogelijk. Toch is het goed om juist de onbewuste angst naar boven te halen, zodat het getransformeerd kan worden, in plaats van geprojecteerd. Liefde is de kracht die het universum en al het leven, (met jou erin), draagt. Er zijn geen verschillende soorten liefde. Er is of liefde of het tegendeel. Dat is de eenvoud van de Schepping. Alles wat geen liefde is, is liefdeloos. Er is Goddelijke liefde, of er is de vermomming van liefde door het ego ingefluisterd. Het ego staat symbool voor alle ideeën over afscheiding, je kunt het ook zien als een programma dat loopt.

Onpersoonlijke liefde
Liefde kan een ruilhandel zijn, in wat de Cursus ‘de speciale relatie’ noemt. Aan de andere kant staat de ‘Heilige Relatie’. Het is kleinheid tegenover grootheid. Het is aanval tegenover vrede. Liefde is bevrijding van schuld. Zodra schuldeloosheid is erkend vindt het wonder van genezing plaatst. Zo wordt de duisternis ongedaan gemaakt. Het is deze taak, deze functie, die ons is gegeven, want schuldeloosheid is hetzelfde als onkwetsbaarheid. Wakker worden is ontwaken in het Christusbewustzijn en het naleven van de Wetten van Liefde. Dat betekent heel het verleden en alles wat je is geleerd loslaten. Dat wil zeggen dat je iemand alleen nog maar in het huidige moment kunt zien als het licht dat hij of zij is. Je kijkt voorbij de vorm naar de Christus in die persoon. Je bent niet meer in staat om iets anders te zien dan dat. Dat is de wedergeboorte, de opstanding, die we met Pasen herdenken. Deze liefde is onpersoonlijk, onthecht aan het aardse. Het breidt zich uit naar waar het maar kan gaan. Het heeft in de verste verte niets te maken met onze ideeën van liefde in een persoonlijke relatie waar we de mensen waar we van menen te houden, vastzetten in een gevangenis van verwachtingen en oordeel. De ‘liefde’ van het ego beziet alles vanuit het verleden, wat je wel en niet hebt gedaan. Toen en toen en toen. Oordelen en liefde gaan niet samen en eigenlijk doen we niets anders.

Speciale relaties, met je ouders, je familie, je partner, je kinderen en iedereen waar je veel en vaak aan denkt, of je verplicht aan voelt, vragen om een speciale liefde. Liefde is niet speciaal. Ze is er voor iedereen in dezelfde mate, zoals God iedereen gelijk, niet meer en niet minder, lief heeft. Iedere relatie is daarom een les in liefde. Je zou kunnen zeggen dat niemand speciaal is of dat iedereen speciaal is. Zonder de waarden uit het verleden zou je iedereen als eender zien. In ons is een volmaakte liefde die vraagt om jezelf en iedereen te bevrijden van elk oordeel en verlangen. Dat noemt de Cursus het ‘Heilig Ogenblik’ waar de Wetten van God zegevieren. Op het moment dat jij iemand in de ogen kunt kijken en alleen maar het licht kunt waarnemen wordt de sluier opgelicht. Wat gebonden was aan jouw wetten van hoe iemand dient te zijn of zich dient te gedragen, is er niet meer. Telkens wanneer je woedend bent, geïrriteerd, ongeduldig, ben je een speciale relatie aangegaan. Velen zijn zich hier nog niet eens van bewust. Het wordt je tenslotte allemaal aangedaan. Wie de ommekeer in zijn denken maakt weet dat totale vergeving inziet dat er juist niets te vergeven valt, alleen jij hebt je vergist. Juist de mensen die dichtbij je staan kunnen je neerhalen met kritiek of wat dan ook. Je bent niet verplicht om met wie dan ook om te gaan, maar blijf die persoon wel in gedachten en in naam van Jezus zegenen. Vraag of wonderen alle grieven mogen vervangen. Doe vervolgens niets. Ga jezelf niet forceren of bloemen brengen om iets goed te maken, omdat vrede je een prettiger gevoel geeft. Laat het over aan de machtige kracht die je aan het werk hebt gezet. Als je in actie moet komen voel je vanzelf wel dat duwtje. Of zoals Koos Janson het zegt: ‘De Heilige Geest is jouw grote Vriend. Hij is heel rijk en wil je alles geven. Je mag hem alles vragen.’    

De Grote Stralen
Liefde kan niet binnenkomen waar ook maar een spatje angst is. Dus om onze innerlijke gezondheid te hervinden zullen we alle angst recht in het gezicht moeten zien. En mocht je denken dat het bij jou wel meevalt, dan ben je een kei in het onderdrukken of negeren van je gevoelens. Het zijn maar enkelen, de verlichten onder ons, die zich hier volledig van kunnen vrijspreken. Het is algemeen bekend dat wij op grote schaal gemanipuleerd en is ons denken beïnvloedt door mindcontroll programma’s waar wij nauwelijks iets van afweten. Dit is zo mega en al vele honderdduizenden jaren aan de gang. Kennelijk bestaan er zulke hoogstaande technologieën en holografische projecties die ons verstand zo ver te boven gaan dat het je duizelt. Dan heb ik het nog niet eens over ideeën over schuld die in ons bewustzijn zijn geïmplanteerd om ons klein te houden van het besef van wie we werkelijk zijn. Daardoor kunnen we de Grote Stralen niet meer zien, omdat het lichaam de plaats heeft ingenomen. We staren ons blind op de vorm (het lichaam) en zijn niet meer in staat het licht (de inhoud) waar te nemen. We wanen ons beperkt. We menen dat we ons moeten opofferen om wat kruimels liefde te krijgen, gebaseerd op religies met liefdeloze regels die ons voorschrijven hoe we tot God kunnen komen. Godsdiensten vallen onder de aardse wetten. Of zoals de Cursus zegt: ‘Ze plegen niet te verlossen, maar in naam van de Hemel te verdoemen’. Aardse wetten houden ons weg van wie wij werkelijk zijn. Wij zijn gekluisterd aan ideeën, overtuigingen, en concepten die niets met onze Ware Identiteit te maken hebben.

Steevast zoeken we verlossing buiten ons. We menen dat geld ons gelukkig maakt, dat een pilletje ons voor ziekte behoedt, dat kristallen ons beschermen en dat rituelen de dood weghoudt. We zijn verstrikt geraakt in magische overtuigingen en vergeten om te luisteren naar de Innerlijke Stem die ons vertelt over Hemelse vreugde en de wonderen waar wij recht op hebben. Er wordt oneindig veel er van ons wordt gehouden, maar we zijn het vergeten. Net zo goed als dat we vergeten dank te zeggen voor alle goedheid die ons omringt. Gods Wetten geven steeds en nemen nooit.    

Let wel: we hebben het allemaal in onze eigen vergeten grootsheid zelf gecreëerd. Dus kunnen we het ook ongedaan maken. Als we maar begrijpen hoe het werkt. De Cursus zegt: ‘Ik vertrouw mijn broeders, zij zijn één met mij’. Dat wil ik als waarheid aanvaarden, welke broeder dan ook. Ik kan aan deze wereld ontsnappen door alles te vergeven. Wie vergeeft zal een vergeven wereld zien. De lange onheilsdroom is voorbij. De Cursus zegt dan: ‘Het licht is gekomen. Jij bent genezen en jij kunt genezen. Jij bent verlost en je kunt verlossen. Jij bent in vrede en je brengt vrede mee waar je ook gaat. Duisternis, onrust en dood zijn verdwenen. Het licht is gekomen.’

Wat moet je doen? Enerzijds is het belangrijk om je angsten (liefst onder ervaren begeleiding) onder ogen te komen. Anderzijds ben ik van mening dat niemand in de hemel komt door de hel te bestuderen. Wat weet ik er nou van? Ik zie niet wat mijn hoogste belang is, noch weet ik waartoe iets dient. Ik kan eindeloos gaan nadenken over dingen die ik niet kan bevatten. Ik kan me allerlei voorstellingen maken over dingen die mijn verstand te boven gaan en aan de lampenkamp hangen over wat er mogelijk ooit een keer wel of niet zou kunnen gaan gebeuren. Dat heeft geen zin. Laat ik gewoon kiezen voor liefde, liefde, liefde. En al het andere uit handen geven. Laat ik vertrouwen en mij herinneren dat God in alles is wat ik zie en dat ik niets liever wil dan zien! Ik leg de toekomst in Handen van God.

Ben niet bang voor liefde
Wij hebben hele rare ideeën over wat liefde is. Willen we ontwaken dan zullen we toch een paar dingen op een rijtje moeten zetten. De grote kosmische strijd laat ik even voor wat het is. We zullen ons in de eerste plaats los moeten maken van wat er in ons denken is geïmplanteerd, waaronder de valse overtuigingen over wat liefde is. De Cursus is hier een schat aan informatie. Zo geloven wij bijvoorbeeld nog maar al te vaak dat liefde offeren is. Maar offeren is aanval en bevestigt de illusie van afscheiding. Bij offeren moet iemand iets betalen om er iets voor terug te krijgen. Schuld is altijd een voorwaarde voor het offer. Dat is ruilhandel. Hoe kun je dit oplossen? Hoe kun je je losmaken van oude programmeringen die jou en de wereld lijken te bepalen? De enige manier die ik weet is om hulp te vragen aan de Heilige Geest en aan Jezus. Doe een stap terug en vraag of genezing tot stand mag worden gebracht. Concentreer je op dit gebed:

‘Ik ben niet alleen, en ik wil het verleden niet aan mijn Gast opdringen.
Ik heb Hem uitgenodigd en Hij is hier.
Ik hoef niets te doen, behalve me nergens in te mengen’.

Laat de Hogere Macht voor jou oordelen en naar een situatie kijken. Ben nederig, want nederigheid is kracht. Erken dat jij niets weet en dat Hij alles weet en laat heiligheid door jou en elke relatie heen werken. De Cursus: ‘Vraag slechts een beetje hulp. Treed, telkens wanneer jouw gedachten afdwalen naar een speciale relatie die jou aandacht trekt, met Hem in een heilig ogenblik en vraag Hem jou daar te bevrijden. Hij heeft slechts jouw bereidwilligheid nodig, dat niet volmaakt hoeft te zijn, omdat het Zijne volmaakt is. Roep Hem aan, want de Hemel luistert naar Zijn Roep. En laat Hem voor jou de hemel aanroepen.’

Voor liefde is moed nodig omdat we bang zijn voor de pijn om afgewezen en gekwetst te worden. Ben niet bang voor liefde. Sta het toe. Liefde is leven, je verbinden, scheppen. Liefde schiep jou als zichzelf.

Wat is liefde wel en niet?
Liefde kent geen resultaat. Het is vrij van opgelegde voorwaarden. Zonder liefde is het leven saai, dor en droog als een woestijn. Liefde heeft niets te maken met goede bedoelingen. Dat klinkt hard, want je hebt immers zo je best gedaan en nu komt die ander niet over de brug. Waar blijft de beloning, de vriendelijkheid, de wederkerigheid? Liefde is niet braaf uitvoeren wat een ander van je verwacht. Liefde heeft niets te maken met domineren, overheersen, jezelf bewijzen. Hoe minder zelfvertrouwen, hoe meer je van de ander nodig hebt en hoe meer je de neiging vertoont om te overheersen of jezelf te bewijzen. Wie in liefde is draagt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven. Dat is alles laten zijn zoals het is, inclusief jezelf. Je gaat niet corrigeren of concurreren. Liefde is je niet vastklampen aan iemand of iets. Je identificeert je niet langer met afhankelijkheid. Je beheerst de kunst van het loslaten, wetende dat je leeft en beweegt in volmaakte heiligheid. Liefde is gelijkwaardig. Je hebt het niet nodig om iemand te bewonderen of om van iemand een afkeer te hebben. Je hebt geen enkele behoefte om wie dan ook te veranderen. Liefde spreekt zijn eigen waarheid, zonder erom heen te draaien, zonder te willen kwetsen of neer te halen. Liefde kent geen aanval of verdediging. Liefde doet geen rechten gelden. Liefde zegt niet: ‘ik hou van jou’. Liefde is niet doen, maar Zijn. Liefde moet niets en legt ook geen ‘moeten’ op. Liefde is geen bezit of alleenrecht. Liefde heeft geen status of modegrill nodig en ook geen kapitaal op de bank. Liefde is geen plicht, recht, en het heeft ook niets te maken met principes. Liefde heeft niets met het lichaam te maken en ook niet met seks. Verliefdheid is ook geen liefde. Liefde is niet iedereen naar de mond praten. Alle mensen zijn evenveel waard, met respect voor de verschillen. Liefde gaat geen banden aan met mensen die niet bij je passen. Liefde verkracht zichzelf niet.

In liefde groeien kun je alleen nu. Niet morgen en ook niet gisteren. Het leven speelt zich op dit moment af. Liefde is geen grijsheid, pijn of depressie, maar vreugde en vrede. Liefde staat geen gezeur toe over wat er allemaal mis is gegaan en wat je wel of niet hebt gekregen. Liefde kent geen tekort, maar is voldaan. Liefde is niet trots en vertelt ook nooit over het waarom. Het hart kent zijn eigen redenen. Liefde verlangt niets, maar geeft alles. Liefde is vertrouwen dat de mensen om je heen de enige juiste zijn. Liefde is zegenen en vergeven, ook de ‘vijandige’ mensen die jou spiegelen over wat jij nog te leren hebt. Liefde kent geen goede en slechte gevoelens, alle gevoelens zijn welkom. Liefde is een bewuste houding. Liefde gelooft niet in sprookjes, maar volgt de waarheid. Liefde ontwijkt niet en volgt zijn eigen weg. Liefde koestert geen grieven. Het koesteren van grieven is een actieve aanval op Gods Verlossingsplan en schadelijk voor je innerlijke vrede. Liefde is nooit buiten je te vinden, maar altijd en alleen in jezelf. Liefde is compleet en omhult zachtmoedig al wat het ziet.

Het Mysterie van Liefde
Als je lief hebt zeg dan niet: ‘God woont in mijn hart, maar liever: ‘Ik ben in het hart van God.’ Waar liefde is, is licht. Liefde die iets anders zoekt dan de openbaring van haar eigen mysterie is geen liefde, maar een net dat uitgeworpen wordt. Alleen het waardeloze wordt gevangen. Liefde is de macht van heiligheid. Liefde is weten dat de werkelijkheid veilig is en zeker en volkomen vriendelijk voor alles en iedereen is. Er is geen grotere liefde dan dit te aanvaarden en blij te zijn. Want liefde vraagt alleen dat jij gelukkig bent. Liefde geeft jou alles wat bijdraagt aan dat geluk.

Liefde is...observeren wat je voelt en de angst omarmen zodra het zich aandient. Liefde is niets wegdrukken, maar alles ervaren om het vervolgens uit handen te geven. Liefde omvat de hele mensheid, al kun je (nu nog) niet van iedereen houden. Liefde vindt alles okay.

Af en toe wordt de sluier opgelicht, waardoor ik werkelijke liefde heb mogen ervaren en enig idee heb over het volstrekt neutrale en uitgestrekte van wat liefde is. Ik werd niet overspoeld door vreugde, maar moest enorm huilen omdat ik op dat moment alle kind - ideeën van gehechtheid losliet. Tegelijk drong zich het besef aan mij op van een universele liefde, die zoveel groter is dan ik nu nog kan bevatten. Het heeft met loslaten te maken van alles wat ons is aangeleerd en eigenlijk van al het aardse. Dat klinkt misschien raar, maar deze liefde is niet van deze wereld en gaat voorbij ons bevattingsvermogen. Toch is het mogelijk om het te kennen, want ze in ons hart. Het is aan ons om de deur te openen naar een hemelse werkelijkheid, die de enige werkelijkheid is.

De sleutel ligt in het vertrouwen dat wij gezegend zijn op onze tocht naar Huis en dat wij aanspraak mogen maken op al het goede dat ons ter beschikking staat. Keer U om. Er wordt van ons gehouden, alleen niet op de manier die wij denken. Wij worden gedragen door de Liefde van God en wanneer wij ons herinneren dat alles en iedereen zondeloos is kunnen we de wereld zien zoals ze is. Het Licht is gekomen. Ik heb de wereld vergeven. Geen schaduw van het verleden zal onze blik vertroebelen en we aanvaarden de nieuwe wereld als dat wat we willen zien.

We bevinden ons op de weg van het hoofd naar het hart. De liefde van het hart, onze hartsvonk is onze redding. Wie in het hart is, is onkwetsbaar. Vergeving doet alle illusies verdwijnen. Zelfs het hele universum, wat over blijft is puur bewustzijn. God is liefde en al wat Hij niet heeft geschapen kan geen werkelijkheid zijn. Of zoals de Cursus het zegt: ‘Er valt niets te vrezen. Hoe veilig zal de wereld er voor mij uitzien wanneer ik haar kan zien! Ze zal in niets lijken op wat ik mij inbeeld nu te zien. Alles en iedereen in mijn blikveld zal zich naar mij toewenden om mij te zegenen. Ik zal in iedereen mijn beste Vriend herkennen. Wat valt er te vrezen in een wereld die ik vergeven heb, en die mij vergeven heeft? God is de liefde waarin in vergeef. En ik begin me de Liefde te herinneren die ik verkoos te vergeten, maar die mij niet vergeten heeft.’

In liefde, Lilian

  

Top