Ashtar: De wereld gaat steeds meer hogerop!

kleuren12Gegroet, geliefde familie! Wij zijn in een staat van opwinding om hier bij jullie te zijn terwijl er al zoveel vooruitgang is gemeld* En er is meer! Ik zal beginnen met een van mijn favoriete uitspraken.

 

Ik heb dit eerder gezegd en ik ga dit nogmaals doen. En het geldt niet alleen maar mij, maar ook het gehele Ashtar Commando – inclusief de grondtroepen en inclusief jullie, geliefde mensen. Het luidt: “Wij zijn hier! Wij zijn daar! Wij zijn overal!**

 
Er is geen plaatsje meer waar het duister zich kan verstoppen omdat de Lichten zo helder schijnen dat zij zelfs de donkerste rotsen kunnen doordringen! En wij zijn 24 uur per dag in touw, zoals jullie dit zeggen! Ik, Ashtar, sta op de Brug*** en ben nu op meerdere plaatsen op de wereld tegelijk – en verder, op plaatsen waarde Solaire en de Galactische Raden elkaar ontmoeten.

Dit is een zeer samengestelde missie. Deze ascensie heeft zich nooit eerder voorgedaan. Want dat de mensheid zo laag zakte in haar vibratie – een andere manier om dit te zeggen is; zo diep zakte dat de sluier op een ongehoorde manier over de mensheid heen lag die zijn weerga in het Universum niet kende – en daarna weer omhoog kwam!

Wel, allereerst is het ons een vreugde en een eer om jullie te assisteren. Wij hebben daar ook steeds meer bewijzen van, laten wij zeggen, meer dan voorheen toen dit allemaal begon.
Er zijn bijvoorbeeld gebeurtenissen geweest in jullie zeer recente geschiedenis die er misschien uitzagen als overwinningen voor de duistere hoeden – en in de 3D-zienswijzen van de dingen – ja. Zij schiepen groot verdriet. Nu ik dit alles vertel is dit niet om jullie naar lagere trillingen te brengen maar gewoon om jullie te zeggen dat jullie mijlenver op het pad zijn en weg uit de 3D!
Ik zal bijvoorbeeld spreken over moordaanslagen op geliefde leiders in het Land van de Verenigde Staten van Amerika, de broers Kennedy en Dr. Martin Luther King. In een tijdbestek van 5 jaar werden deze drie mensen uit de derde dimensie vandaan gehaald.
Of jullie het wel of niet begrijpen – geen van hen overleed zonder dat hij een erfenis achterliet die de wereld inspireerde om samen te komen – dat was wat er gebeurde en ook al was er een moment van verdriet, van elk van hen was de overgang vanuit 3D een triomf want het bewustzijn van de planeet kwam samen in liefde en in een verlangen naar vrede!!! Wereldwijd werden er kaarsen aangestoken en deze lichtjes gingen niet uit. Zij branden nu nog helderder!
En laten wij eens kijken naar wat jullie 9/11 noemen, een andere mijlpaal, als jullie willen. Deze gebouwen kwamen naar beneden, maar ik vertel jullie dat de harten omhoog gingen naar de hoogste dimensionale niveaus boven 3D. En er was een samenkomen, een overeenkomst, als jullie willen, een her-bepalen van de ascensie van de planeet dat er van dit soort gebeurtenissen geleerd diende te worden en dat zij niet voor herhaling vatbaar moesten zijn.
Er zijn sinds die tijd natuurlijk andere dingen gebeurd. De Tsunami in Indonesië bracht vele, vele- en het ging veel verder dan Indonesië – harten bijeen. De nucleaire explosies in Fukushima, de verspilling van olie in de Golf, treinongelukken en vliegtuigcrashes. Jullie zien een patroon in wat ik zeg, nietwaar?
Als zoiets tragisch’ in 3D gebeurt – en dat is het ook – is dit een verhoging! Het is een mogelijkheid voor iedereen in een menselijk lichaam om te zeggen: ”Wat is hiervan de bedoeling? Wat word ik geacht hiervan te leren?” En, natuurlijk, is het uiteindelijke antwoord de ascensie van de planeet Aarde. Maar er zijn ook plaatsen tussenin, als jullie willen, plateaus of niveaus – en jullie hebben een dusdanig niveau bereikt dat jullie in staat zijn om je hart en je geest voldoende te openen zodat jullie de waarheid van de dingen kunnen kennen en daarmee door kunnen gaan!!!
Jullie zijn niet alleen. Jullie zijn nooit alleen op reis. Wij zijn altijd bij jullie. Het Ashtar Commando is heel vaak gezien in de schepen maar ik ben niet de enige die op meerdere plaatsen tegelijk kan zijn. Het is allemaal gebaseerd op kwantumfysica. Het is allemaal gebaseerd op mijn realiteit die anders is dan die van jullie, maar ik ben niet beperkt tot een menselijk 3D-lichaam.
Ik kan illusies scheppen en handelen als een wezen met een energiehandtekening – of, misschien zelfs een lichaam als de gelegenheid daarom vraagt in de, laten wij zeggen, de hogere niveaus van 3D.
Jullie denken dat Obama niet in de laagste niveaus kan blijven? Er zijn tijden waarin hij vanuit een hoger niveau moet werken, maar hij moet zich richten op 3D. Hij moet een mens met een lichaam zijn hoewel hij veel meer is. Maar hij moet ondanks dat als mens verschijnen, als een mens die ouder wordt van de stress – niet alleen maar de stressjaren als president – een wezen dat zich zeer goed bewust is van zijn goddelijkheid en zijn galactische oorsprong, maar desondanks moet hij zich tonen als een marionet of een hond aan de riem, of hoe jullie iemand die onder controle staat ook uit willen drukken.
Maar hier gaat het hologram echt interessant worden omdat, nu opeens, Obama niet wordt geleid door de touwtjes, of de lijn of de ketenen. Het is alsof Obama degene wordt die de touwtjes in handen heeft! MAAR ER IS EEN VERSCHIL! Jullie kunnen het je misschien herinneren dat toen hij was ingezworen en voor de eerste keer het kantoor van de President betrad, de vorige president, wij noemen hem Shrub Senior, hem apart nam en hem uitschold en gemeen tegen hem was, beledigend,de meest foute taal tegen hem sprak en beledigingen om Obama’s moraal naar beneden te halen en hem te verzekeren dat hij gewoon maar een pion in hun spel was.
Maar als Obama nu kijkt en de chaos ziet en de ontreddering bij de duistere hoeden, kijkt hij haar naar hen met compassie en liefde!
En terwijl hij misschien streng en strikt als een ouder voor een kind is dat chaos schept in het huishouden, spreekt hij zeker niet over hen als dat zij gemeen zijn, als het laagste van het laagste van de creaturen die zich wentelen in de modder enzovoorts, enzovoorts, en maakt hij daar zeker geen deel van uit. Hij respecteert hen als levende wezens!
Hij respecteert natuurlijk niet wat zij gedaan hebben. Hij vergoelijkt dit op geen enkele manier en hij maakt daar zeker geen deel van uit!! Hij heeft het achter de schermen verdragen en ook en public, en wat hem aan de gang hield was zijn eigen betrokkenheid, zijn eigen spirit, zijn eigen kennis en wijsheid over Wie Hij Werkelijk Is en waarvoor hij hier is. En wij zijn met elke stap bij hem geweest en nu zijn wij, laten wij zeggen, frequente bezoekers bij hem omdat de wereld voldoende vooruit is gegaan om ons in staat te stellen door te gaan met onze missie, om verder te gaan met onze acties!!!
En als jullie mogen denken dat wij maar op een plaats zijn, herinner je dan wat ik jullie vertel: “Wij zijn hier, wij zijn daar, wij zijn overall!!!** Er is geen plaats op de planeet Aarde waar wij niet aanwezig zijn! Wij hebben vele functies en vele rollen. Veiligheid kan een brede term zijn, of laten wij zeggen, de vrede bewaren, zelfs als dit het onklaar maken van vreselijke wapens betreft, zelfs als dit betekent dat Sekhmet een, laten wij zeggen, laatste bezoek moet afleggen aan degenen die er absoluut voor kiezen om door haar beëindigd te worden in plaats van te stoppen met hun acties, hun uitdrukkingen.
Ja, wij weten dat er velen zijn die hun lichaam hebben verlaten, vele witte hoeden die hun lichaam hebben verlaten om de Waarheid te brengen – reporters, wetenschappers, bij politiek en amusement betrokken mensen, mensen in elk onderdeel van het leven of levensstijl – die zo toegewijd en betrokken waren dat zij hun aanwezigheid in een lichaam ervoor opgaven, maar zij zijn verder gegaan en helpen nu van bovenaf of vanachter de sluier; en de sluier is niet erg dik meer – hij is neergehaald, weg, opgelost, getransmuteerd, vrijgelaten en voorbij op vele, vele plaatsen!!!
En de belangrijkste plaatsen zijn de harten en geesten van de mensen! Wij zijn verheugd om te vertellen dat de sluier van verdeeldheid dun of niet meer bestaand is. Jullie hebben bereikt wat jullie de “kritieke massa” noemen, of het niveau of het plateau. En ja, de schepen worden steeds meer gezien en er zijn landingen – op afstand – er zijn ontmoetingen – conferenties en planningsbijeenkomsten – omdat jullie als bewustzijn, als geheel, genoeg hoge punten hebben ervaren, zelfs genoeg acties en uitdrukkingen hebben ervaren die misschien pijnlijker waren dan verteld kan worden – dat jullie je flink hebben verhoogd!!!
Daarom kunnen wij zoveel doen als wij doen! Daarom kunnen wij het volgende moment zelfs nog meer doen. Als wij samenkomen op onze bijeenkomsten zoals deze en wij onze energieën focussen, bekrachtigen wij exponentieel het omhoog gaan van de hele planeet – veel, veel, veel meer dan de som van het totaal van ons allemaal!!!
Met andere woorden, er kunnen er 100 van ons zijn, of 1.000 hier bijeen gekomen. Allereerst verenigen wij ons allemaal met de Ene Die Wij Allemaal Zijn. Ten tweede vibreert de uitstraling van Liefde van ons allemaal met veel, veel meer volume en kracht dan jullie waarschijnlijk denken! 
Als jullie je ons zouden voorstellen in een cirkel en wij allemaal een kaars zouden vasthouden is het licht dat wij zouden uitstralen veel groter dan het aantal kaarsen van het aantal mensen dat hier bijeen is gekomen.
En dit is een hoogst belangrijk principe omdat dit de manier is waarop wij zijn bekrachtigd om samen zover te komen.
Als het bewustzijn van de hele planeet op een all-time high is gekomen en het de volgende keer nog hoger is gekomen, enzovoorts, enzovoorts, is het zo dat de Liefdes Vibraties samenkomen en triomferen over welke zorgen, verdriet, pijn, ongemak, die er maar zijn – ja, over op angst gebaseerde emoties – op zo’n sterke en krachtige manier dat het uiteindelijk voortstuwt naar een hoger niveau van dimensionaliteit!
Als jullie begrijpen dat elke dimensie vele, vele niveaus heeft – denk aan 144 – hebben jullie een idee en kunnen jullie begrijpen dat een stuk of twee niet zo erg hoog is. Maar onthoud dat dit exponentiële bekrachtiging is en wij daardoor met meer dan twee omhoog zullen gaan!
Als wij samenzijn op de Hogere Niveaus scheppen wij vanaf die plaats, die locatie, als jullie willen, en bekrachtigen wij exponentieel wat wij daarvoor ook uitkiezen en waar wij ons ook op focussen! Het is dus veel groter dan wat jullie denken als jullie thuis zitten en “bij jezelf” zijn. Jullie zijn niet alleen! En wij zijn bij ieder van jullie en wij dienen ieder van jullie zoals jullie de hele planeet - en verder – dienen. Wij zijn hier om jullie te steunen en te assisteren!
Wij begrijpen dat dit een chaotische tijd op de planeet is. Er komen zoveel energieën naar de planeet om de opwaardering ook te steunen en zij assisteren ons ook! Het verschil is dat wij hebben bereikt, of leven, in een Hoger Niveau van Dimensionaliteit en wij, laten wij zeggen, meer gewend zijn aan deze binnenkomende energieën. Wij LEVEN in deze energieën. Dit is nieuw voor dit deel van jullie dat driedimensionaal is.
En dus is het voor jullie, zelfs als ik jullie vertel hoe krachtig wij zijn en hoeveel vooruitgang er wordt geboekt, aan jullie om voor jezelf te zorgen en er zeker van te zijn dat jullie je fysieke lichamen voeden en dit geldt ook voor de spirituele aspecten van jullie wezen. Houd jezelf in balans, lieve mensen, omdat het heel gemakkelijk is om naar de Hogere Niveaus te gaan en wat minder gegrond te worden. En dat is niet jullie taak!
Ja, vlieg! Kijk van een afstand, en: “Kom, vlieg met ons mee” als jullie daarvoor kiezen. Maar onthoud dat jullie op dit moment in jullie tijd een Missie en een Doel hebben in 3D. Als jullie hier voor dezelfde missie zijn als wij – en dat zijn jullie – betekent dit NIET dat jullie niet gaan ascenderen! En het betekent NIET dat jullie geen leiders zijn in het Ascensieproces! Maar dit is een kritieke tijd, zoals jullie dit noemen, en de dingen zullen nu zelfs nog sneller gaan.
Er zullen zelfs nog meer gebeurtenissen komen en het is aan jullie om je tussen de vredestichters en degenen te bevinden wier missie het is om anderen te helpen om zich te verheffen. Zoals men in het liedje zegt en wat altijd waar is geweest: “What the world needs now, is love, sweet love!” Wees dus de brengers van LiefdeLicht!
Blijf stralen en weet dat wij hier bij jullie zijn en dat wij samen een enorm Licht vormen voor iedereen op de planeet Aarde om te voelen en eraan mee te doen!!!
Nu danken wij jullie omdat jullie hierheen zijn gekomen op deze bijeenkomst om in Eenheid te zijn met degenen van ons die met jullie meedoen in het Ashtar Commando en ook de Mentoren en degenen die uit de Gebieden van Licht zijn gekomen. Wij komen allemaal vanuit Liefde en alles wat wij doen is met Liefde, door Liefde en voor Liefde!
Wij eren en danken jullie en nodigen jullie uit om naar de Brug*** van de Nieuw Jeruzalem te komen wanneer jullie dit maar willen om een ontmoeting te hebben of gewoon rond te kijken en te zien wat wij doen. Omdat de waarheid hiervan is dat jullie hier in de Hogere Dimensies al aanwezig zijn.
Wij doen hierin allemaal samen en ons succes is verzekerd!
En zo is het!
Saluut!
*   Tara and Rama's A&A Report 
Top