Interview with Brien Foerster -- Unravelling the Genetics of Elongated Skulls

dna1In this revealing interview, Brien Foerster sheds lights on DNA testing undertaken on one of the Paracas elongated skulls.  More than 300 of these elongated skulls have already been found and physical features suggest that the skulls were not the result of head binding or head flattening practices. Brien Foerster reveals new details about the recent genetic testing carried out on one of the Paracas skulls and what exactly the DNA analysis showed.  He also shares his own theory about the findings and discusses what will happen now that this initial result has been announced.

Lees meer...

Wat gebeurt er in de bankwereld?

wereldnieuws1Een verzameling berichten van onze buitenlandse redactie. Van een aantal hebben wij getwijfeld of we dit al dan moeten plaatsen. Hoewel niet alles op het eerste gezicht goed nieuws lijkt, is het wel zo dat de bankwereld zo als wij kennen, aan het instorten is. Dat vinden wij wel weer goed nieuws, want zo komt er eind aan alle fraude, alle leugens, alle schuld met rente op rente waar mensen mee worden opgezadeld. Dit ter bewustwording. Betere tijden breken wel degelijk aan. We gaan van een piramidestructuur naar een open cirkel van saamhorigheid.

Lees meer...

Lilian Ferru in Gesprek met Peter Toonen

Peter ToonenLilian Ferru in Gesprek met Mayakenner Peter Toonen. 2012 was niet het eind, zoals velen dachten, maar het begin (van een nieuwe cyclus). Zo hebben we duizenden jaren geleefd in het houvast van een gesloten piramide structuur met hoge heren aan de top en met bevoogding van buitenaf. Met extra filmpjes.

Lees meer...

Vatican member says ufo,s and aliens are real

ufoZelfs leden van het Vaticaan bevestigen het bestaan van ufo's en aliens.

Lees meer...

Hidden Secrets

geheimYou are about to learn one of the biggest secrets in the history of the world... it's a secret that has huge effects for everyone who lives on this planet. Most people can feel deep down that something isn't quite right with the world economy, but few know what it is.

Lees meer...

Verzamelde berichten van onze buitenlandse redactie

wereldnieuws1Een aantal berichten van onze buitenlandse redactie waar in de mainstream media nauwelijks of geen aandacht aan wordt besteed. Over het bankwezen, UFO's, Sheldon Niddle en nog meer....ter bewustwording.

Lees meer...

Esoteric Series 'Cosmos'

esoterieMysteries zoals graancirkels, ufo's, de structuren van andere planeten, esoterisch uitgelegd.

Lees meer...

Hidden in Star Trek - The Reason for Fluoride GMO Poisoning Humanity

starttrekJust maybe TV really does speak to us? One truly does not know... Maybe this is why TPTB are poisoning the planet and all in it. They have their stockpiles saved and want a dwindling worker force they give scraps to..

Lees meer...

Wat is er aan de hand in de bankwereld?

 

beleggenTer bewustwording: The Syrian peace talks have gone nowhere. Absolutely nothing has been accomplished from the U.S. perspective.

Lees meer...

Prophetic Sign? Pope Francis Releases Peace Dove

vergeving4Welke symboliek schuilt er in de duif, de zwarte kraai en in een zeemeeuw? En wat heeft dit alles met de huidige paus te maken. Wat zijn de tekenen, wat zijn de voorspellingen?

Lees meer...
Top