The Work, must see!

bloemen23 2Filmmakers Jairus McLeary en Gethin Aldous volgen drie mannen die zich vrijwillig laten opsluiten in Folsom State Prison in Californië.

Lees meer...

Is the World an Illusion?

kleuren droomA woman asks for clarification with respect to creation and non-causality, Rupert Spira

Lees meer...

De Stam van de Holebeer (nieuwsbrief)

kleur vrouw11Wanneer komt er weer een nieuwsbrief? Sorry, ik heb even geen tijd. Ik ben bezig met de serie: ‘De Stam van de Holebeer.’ De eerste keer dat ik het las was vijfentwintig jaar geleden.

Lees meer...

Meeting My Future Self - Time Travel Experiences

timeTime shifts are reality shifts in which the dimension of reality we know as "time" undergoes some kind of observable transformation.

Lees meer...

Pas verschenen, verhalenprentenboek 'Mama Mia'

boek mama miaEen fantastisch mooi verhalenprentenboek van Judith Knip en Pauline Meijer, voor alle mensenkinderen.

Lees meer...

The Mothers of Chico Xavier - full movie

kleuren hart8The Mothers of Chico Xavier (As Mães de Chico Xavier) - full movie - English subtitles. Prachtige film.

Lees meer...

"THE 1%" ARE DOING THIS EVERYDAY | Reprogram Your Subconscious Mind

brain1"THE 1%" ARE DOING THIS EVERYDAY | Reprogram Your Subconscious Mind

Lees meer...

The Akashic Records: A Source of Unlimited Knowledge

buitenaardsAccording to the late Edgar Cayce, the Akashic Records can be seen as the universe’s supercomputer, a central storage facility of all information. Collectively, thе Akаѕhiс Rесоrdѕ are a field оf еnеrgу that holds thе раѕt, present, аnd future knоwlеdgе of аll thingѕ, and it mаnifеѕtѕ еvеrуwhеrе at оnсе.

Lees meer...

Een bijzondere ontmoeting met Engel Yara

yara2Lilian Ferru Productions. Vanmiddag was er een bijzondere ontmoeting met een engel die op deze wereld leeft. Ze heet Yara, een prachtig mooi meisje, en ze heeft sinds kort een vlog. Reden genoeg om haar uit te nodigen.

Lees meer...

Sujith Ravindran - Full interview

hart11Prachtig interview met Sujith Ravindran voor het nondualiteit kanaal van Patrick Kicken.

Lees meer...
Top