Cursus in Wonderen, updates video's

cursus in wonderenEen van de meest bijzondere boeken van de laatste twintig jaar is de Cursus in Wonderen. Ik herinner mij dat ik dit boek jaren geleden in handen heb gehad, er vluchtig inkeek, de  Christelijke tekst zag en het snel weer dichtsloeg. Dat was in tijd dat ik mij verdiepte in de leugens van de kerk.

De kerk heeft zich altijd verzet tegen andersdenkenden. In beginsel was de hermetische leer het doelwit. Volgens deze leer heeft de mens geen bemiddelaar nodig om tot het Goddelijke te komen. Dit paste natuurlijk niet in het katholieke straatje en oude teksten werden dan ook op grote schaal vernietigd. In Alexandrië, dat ooit het centrum van de wetenschap in de klassieke wereld was, zijn heel wat manuscripten en papyrusrollen door dolle christelijke fundamentalisten vernietigd. 

Dankzij de ontdekking van de Dode Zee rollen en Nag Hammadi -geschriften weten we nu dat we op grote schaal zijn bedrogen. Historisch gezien klopt er weinig van bijvoorbeeld het kruisigingverhaal. Hoe het precies zit wordt haarfijn uitgelegd in een 1300 pagina tellende boek van de Cursus in Wonderen, dat voor elk zoekend mens de nodige antwoorden heeft.   

Knippen en plakken

Door de kerkelijke invloed is het lot van heel wat mensen en zeker van vrouwen, onnodig ondraaglijk gemaakt. Zeker als je bedenkt dat de kerk in driehonderd jaar vijf miljoen vrouwen op de brandstapel heeft gebracht. Schijnheilige en intolerante inquisiteurs konden met de zegen van de paus gewoon hun gang gaan. Dit is slechts een fractie uit de treurige geschiedenis van het christendom. Waar heeft men het eigenlijk over? Ware spiritualiteit heeft geen bevoogding van buitenaf nodig. Laat staan dat je zonden met aflaten kunt afkopen. Je hoeft geen historicus te zijn om te weten dat de kerkelijke leer een verzameling teksten is dat in overeenstemming is gebracht met de gevestigde belangen. Kerkvader Irenaeus, bijvoorbeeld, deed heel hard zijn best om van de christelijke leer een samenhangend verhaal te maken. Het was knippen en plakken en met de natte vinger vertalen. Het draaide allemaal om de wereldlijke macht en het onder de duim houden van de ‘gelovigen’. Veel oude wijsheden zijn verloren, vrije meningsuiting was niet toegestaan. De kerk hield de mensen opzettelijk dom. Men wist dat als de ware toedracht bekend werd, niemand erover zou peinzen om de eigen macht aan een autoriteit af te staan. ‘Heb uw naasten lief’, zei Jezus. Ook deze eenvoudige bede heeft de kerk naast zich neer gelegd. Een straffende God moest iedereen in het gareel houden. Anno 2010 zijn de kerken leeg. We staan niet meer op hel en verdoemenis te wachten en we laten ons ook niet meer bang maken. God is Liefde, wat anders zou God dan moeten zijn? Dat is de boodschap die de Cursus van Wonderen geeft. 

Cursus in Wonderen

De Cursus in Wonderen geeft een heel ander beeld van de leer van Jezus. Alles draait om vergeving van dat wat nooit is gebeurd. Dat klinkt misschien gek, maar we hebben slechts twee keuzes. De een is de Heilige Geest, de ander is het ego. Volgens de Cursus beginnen alle ideeën van schuld door het idee dat wij van God zijn afgescheiden. Dat idee is ons door het ego ingefluisterd. De afscheiding van God heeft nooit plaats gevonden en door dit concept te aanvaarden, aanvaard je de Verzoening. Wat God niet heeft gemaakt of heeft geschapen, bestaat eenvoudigweg niet. Alles wat van het ego afkomstig is, is een illusie. Het leven is een droom, want we zijn Een met God en zijn dat ook altijd geweest. Alles wat je ziet en meent te ervaren bestaat niet, behalve dan de liefde. Dat is het enige dat eeuwigheidwaarde heeft. Het lichaam en alles wat je meemaakt is een projectie van wat ze in de Cursus ‘de Denkgeest’ noemen. De hele kruising is door de Katholieke Kerk verkeerd uitgelegd. Jezus wilde ons juist laten zien, dat we onsterfelijke geest zijn en dat het lichaam niets te maken heeft met wie je werkelijk bent. Wij zijn grootser dan de sterren en onze enormheid gaat voorbij het universum. Als we dat maar eens konden beseffen…. 

De wereld is in jou!

Alle schuld die je een ander toedicht is een aanval op je eigen onkwetsbaarheid. Alle pijn, ellende, ziekte, verlies, ouderdom en dood, hebben te maken met schuldgedachten. Er is een manier om anders naar de wereld te kijken en dat is door God in alles te zien en het angstwekkende zelfbeeld te transformeren met behulp van de Heilige Geest. Jij bent niet in de wereld, de wereld is in jou. Buiten jou bestaat niets. Achter elk gevormd beeld, blijft de waarheid onveranderd. Wat wij zien heeft niets met de werkelijkheid als zodanig te maken. Wat wij meemaken is louter een spiegel van onze eigen krankzinnigheid, ingegeven door het ego. Waanzinnige gedachten creëren een waanzinnige wereld, vol ellende en pijn. Wie de stap naar een nieuwe dimensie van bewustzijn wil maken kan de Heilige Geest uitnodigen en zijn denken trainen door zich te verbinden met Hem. Wij zijn onschuldig. Alle zogenaamde fouten gebeuren in een droom die we het leven noemen en dromen bestaan niet. Daarom is elke vorm van schuld een illusie, iets dat nooit is gebeurd. Wie schuldeloos is onkwetsbaar.

Niets werkelijks kan bedreigd worden.

Niets onwerkelijks bestaat.

Hierin ligt de vrede van God.

 

Vergeven

Het wordt niet alleen tijd dat we de waarheid die de Katholieke Kerk verduisterd heeft ontmaskeren, maar ook om de kerk te vergeven. Nu komen alle schandalen van seksueel misbruik en pedofilie aan het licht. De kerk brokkelt steeds verder af en ondanks de ook mooie ritualen, zijn we toe aan een nieuwe visie. De Cursus in Wonderen geeft een ‘nieuwe’ kijk op een oude leer. Het is alsof Jezus rechtstreeks met je communiceert. Voor wie werkelijk wil doordringen in deze materie zijn er dagelijkse lessen die je leven fundamenteel zullen veranderen en die de deuren van de Hemelen zullen openen. Van deze wereld naar de Hemel is het maar een kleine stap, je moet alleen weten hoe je die moet maken. 

 

Noot Lilian, sinds 3 jaar bestudeer ik de Cursus in Wonderen en ben op onderzoek uitgegaan. Hieronder zie je een aantal gesprekken, met ook een documentaire.

 Willem Claudemans, 27 mei 2014

 

Peter Winteraeken, 7 mei 2014

 

Els Thissen 4 april 2014:

 

Op 25 mei wordt het boek van Lilian Ferru: 'Jij bent een wonder' uitgeven door Piramidions.

Hier een toelichting op het boek:

 

 

 

 

 

 

Bekijk ook de eerste lezing Lilian Ferru: 21 december 2013

 

 


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top