SPIRITUELE PSYCHOLOGIE

god4De scheiding: De mens is een samengesteld wezen.In onze kern zijn wij een goddelijke vonk en een geestelijk wezen die gedaald is in de stoffelijkheid en daarom gekleed moesten worden met verschillende lichamen die als opake sluiers functioneren.

 

In onze kern zijn wij een aanwezigheid van onvoorwaardelijke liefde, een stroom van waarheid, een verblindend licht.We zijn zuivere waarheid, wijsheid en gelukzaligheid, onze kern is de gids op het pad van terugkomst.Door de scheiding van de bron is de mens een gekwetst, onvolmaakt, onmachtig, onbewust en onwetend wezenDeze kwetsuur drukt zich uit als een gebrek aan eigenwaarde, eigenliefde, zelfvertrouwen en een schuldgevoel

De verloren zoon/dochter

  De verloren zoon wordt wakker in een ver en onbekend land. Zonder herinnering aan zijn oorsprong identificeert hij zich met zijn driedelig kostuum: het dierlijke, de gevoelens en het denkvermogen. Hij voelt zich afgescheiden van alle andere mensen.Hij zoekt egoïstisch plezier, macht, eigenbelang ten nadele van de andere verloren zonen. Hij liegt, steelt en pleegt geweld om aan zijn egoïstische verlangens en belangen te voldoen. De medemens wordt misbruikt, uitgebuit, onderdrukt, vermoord door eigenbelang van de sterksten. Moeder Aarde wordt beroofd, vernietigd, kaal gekapt, water en lucht worden vergiftigd om de egoïstische behoeften van de mensen te bevredigen.Ieder voor zich en de machtigen winnen.Zo leven we op een wrede en duistere planeet waar de meerderheid van de bevolking in verschrikkelijke omstandigheden leeft van honger, uitbuiting, onderdrukking en slavernij.Wij leven in angst, pijn en machteloze woede.Maar de verloren zoon draagt in zich een zaad dat hunkert om te groeien tot volle wasdom. Hij draagt in zich een essentie die verlangt om verwezenlijkt te worden en daardoor is er iets dat knaagt, een heimwee die hem duwt om verder te zoeken.De uiterlijke wereld is het podium waar het drama van de verloren zoon en zijn terugkomst zich afspeelt. 

De terugkomst

 Het pad van de mens is het pad van bewustwording van zijn innerlijke werkelijkheid, het pad van uitbreiding van bewustzijn naar meer zelfbewustzijn.De stoffelijke school is een psychodramatheater waar wij leraren aantrekken en tegenkomen die de katalysatoren worden voor onze belangrijke levenslessen, het bewust worden en het zuiveren van de onderdrukte, ontkende en onbewuste gevoelen en zo onze wonden helen en zo meer eigenwaarde, eigenliefde en zelfvertrouwen krijgen. De verantwoordelijkheid nemen voor onze innerlijke werkelijkheid, kwetsuren, zwakheden, angsten, behoeftes, tekortkomingen.Ook onze talenten, krachten en bondgenoten zoeken en vinden en de positie van slachtoffer verlaten. Wij hebben zeker bondgenoten en moed en kracht nodig om de pijnlijke kwetsuren van het verleden te helen.Het is het pad van eerlijkheid, echtheid, onze gevoelens toegeven, het bewust worden van het innerlijke levenDoor ontevredenheid, pijn, zoeken naar geluk, is er altijd een verlangen dat ons duwt om verder en dieper te zoeken.  De terugkomst is de weg door de aard van het driedelige kostuum dat de geïndividualiseerde geestelijke druppel kleedt. De stoffelijkheid is een speelplein, een leslokaal, een werkterrein waar de aard van het driedelige kostuum in het vuur van de ervaring gelouterd wordt zodat het geestelijke licht en de geestelijke liefde kunnen doorstralen.Het innerlijke geestelijke wezen identificeert zich met zijn sluiers. Het identificeert zich met zijn gevoelens die zoals een wispelturige oceaan zijn, woelig en kalm, verdriet en vreugde, pijn en plezier en alle andere emoties. Door ervaringen, beproevingen, kwetsuren wordt men ontelbare keren door de emotionele paren van tegenstelling geslingerd en zo creëren we een middelpunt, een centrum met bepaalde kracht.

Dit centrum, een sterk zelfbewustzijn wordt het stuur van de emotieboot op een woelige zee.Door bewustwording van onze gevoelens, ze toe te geven, te aanvaarden, uit te drukken en los te laten zijn we de sluiers aan het louteren. Onze harten openen zich voor de onvoorwaardelijke liefde en ons denkvermogen vult zich met het licht van de geest.Door stilte rond zichzelf te maken, stilte in de gevoelens en in de gedachten en dieper in zichzelf te kijken, te voelen en te luisteren in het onzichtbare en onstoffelijke, aandacht te geven aan de diepste kern, kan men het innerlijke geestelijke laten openbloeien.De verloren dochter komt terug thuis met zelfbewustzijn. Zij is de geliefde dochter geworden. De innerlijke geestelijke waarnemer komt tot inzicht dat wij één zijn. Wij zijn cellen in een hemels wezen. Wij worden meer onzelfzuchtig en bewandelen het pad in liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid. De geliefde dochter probeert goddelijke daden te verrichten en de goddelijke essentie uit te drukken.

Bron community.dewereldmorgen.be

 

De mens is een geestelijk wezen met een lichaam en de aarde is een school waar de mens bepaalde lessen leert om beter en sterker de geestelijke essentie te kunnen uitdrukken.


zelf-kennis


Ik geloof dat er achter een ziekte, een zin , een boodschap, een les voor de mens kan zitten. Het is altijd goed te zoeken of er een onderdrukking van belangrijke gevoelens is en of er een onderdrukking geweest is van een grote hunkering zoals een jeugddroom of ideaal.
De pijn kan je gebruiken om te bezinnen over je leven, om innerlijk te groeien en door een bewustwordingsproces, je gevoelens toe te geven, uit te drukken, jezelf en de anderen te vergeven en los te laten.
Als er ooit schade aan de anderen berokkend werd, is dit het moment om deze schade te herstellen, relaties te helen, VERGEVING te vragen en te geven aan de anderen en aan jezelf. Dit is het moment om de mogelijke schade die jij aan je broer/zuster berokkend hebt te biechten tegenover de medemens en GROTE GEEST. Vergeef ook de mensen die je ooit pijn gedaan hebben en laat los want boosheid en wrok kunnen mensen ook ziek maken.
Er zijn ook mensen die hoofdzakelijk leven voor anderen, zich opofferen voor anderen uit een tekort aan zelf-waarde, een tekort aan eigenliefde en schuld want ze hebben nooit geleerd of toestemming gekregen om sterk in zichzelf te staan.
Als wij al een sterk ZELF hebben, is dit het moment om bevrijding te zoeken van onze egocentrische cocoon van afgescheidenheid en ons open te stellen voor de mensen rondom ons, ons open te stellen voor de liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, solidariteit en medevreugde.
Het is tijd om ons open te stellen voor de troostende, rust- en krachtgevende spirituele wereld.
De mens komt naar de aardse school om bepaalde lessen te leren en zo lerend zich te transformeren naar meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, integriteit, respect en vriendelijkheid.


De juiste visie


We leven in een wonder en in een mysterie. Het is belangrijk te zoeken naar de juiste visie over de grote werkelijkheid, te zoeken welke de bevoegdheden van GROTE GEEST zijn en welke de juiste verhouding is tussen de mens en GROTE GEEST. Daardoor vind ik het belangrijk te communiceren met Grote Geest of de beschermengel. Praat ertegen, vraag raadgeving, wat je moet doen om te genezen, welke medicatie en behandeling goed is voor jou. Vraag welke les je nu moet leren, wat je moet veranderen in je visie, je gedachten, gevoelens en daden. Vraag genezing, wijsheid, liefde en vreugde en kom tot stilte en luister.
Het is belangrijk de innerlijke mens te genezen en als je ook de huidige les geleerd hebt, zijn er veel kansen dat ook het lichaam geneest. Er zijn veel verhalen van wonderbaarlijke genezingen. In elk geval is het de bedoeling om een beter mens te worden want bij de reis naar gene zijde neem je alleen je innerlijke mens mee.


ontspanning


Het is ook belangrijk om dingen te doen die je plezier en vreugde geven en waar jij je goed bij voelt zodat jij tot rust kunt komen en in een ontspannende toestand kunt vertoeven.
Veel lachen kan ook heel genezend zijn. Denk aan dingen waarvoor je dankbaar kunt zijn want DANKBAARHEID kan ook heel genezend werken.

VERGEVING LIEFDE DANKBAARHEID in een ontspannen lichaam bevorderen de eigen genezende kracht van het lichaam, de innerlijke apotheek laat dan de stoffen vrij die het lichaam nodig heeft om te genezen.
ik wens je veel gezondheid, wijsheid, liefde en vreugde.

Top