Wetenschappelijk bewezen: het leven is oneindig

Afdrukken

tussen levensEindelijk begint de wetenschap te kijken naar het leven na de dood als een werkelijkheid zonder een bijbel of religie te gebruiken als referentiekader.

 

Het leven is een continuüm (het bestaat altijd en sterft nooit). Daarom is het niet het polaire tegengestelde van de dood.

Santos Bonnachi drukt het als volgt uit: “Je begint met doodgaan om het moment dat het zaadje de eicel bevrucht. Voordat dat gebeurde was je levend”. Er is een groot verschil tussen de hersenen en de geest (bewustzijn, ziel). Het bewustzijn kan zich in theorie ergens in een ander universum bevinden en signalen sturen naar je hersenen zoals een zender dat doet naar een ontvanger ver weg.

Bewustzijn is niet gebonden aan een locatie en kan bestaan buiten onze beperkingen van tijd en ruimte. Het is geen product dat wordt geschapen door de hersenen, maar door de ziel. De hersenen vormen een fysiek onderdeel van ons lichaam en regelen zaken zoals lichaamstemperatuur, hartslag en zenuwstelsel, maar fungeert tevens als ontvanger voor het bewustzijn.

Het bewustzijn kan worden gezien als de zender waardoor gedachten, emoties en fantasie vanaf een verre plaats worden doorgegeven. Het leven is een continuüm (het bestaat altijd en sterft nooit). Daarom is het niet het polaire tegengestelde van de dood.Het tegenovergestelde van leven is niet de dood, maar beter gezegd het leven is het continuüm van geboorte en dood. Het leven is een proces, perceptie, cognitie, emotie, stemming, verbeelding, inzicht, intuïtie, creativiteit en het maken van keuzes.

Dit zijn niet de activiteiten van je netwerken binnen de hersenen, maar deze worden door de hersenen uitgevoerd vanuit het bewustzijn dat zich buiten het lichaam bevindt.Dus, geboorte en dood zijn tijd/ruimte gebeurtenissen die worden waargenomen in het lichaam en gezien dienen te worden als polaire tegenstellingen en niet als leven en dood.

Wanneer we fysiek doodgaan, zal onze ziel/bewustzijn eeuwig blijven leven en bewustzijn kan nooit worden vernietigd omdat het doorleeft als een continuüm buiten het lichaam en de hersenen.Het goede nieuws is dat men ook vanuit wetenschappelijk oogpunt eindelijk lijkt te erkennen dat er wel degelijk een verschil bestaat tussen de hersenen en het bewustzijn.

Het lijkt alsof ook onder mensen er een soort collectief gevoel ontstaat dat de dood niet het einde is. Zo is uit een recent onderzoek gebleken dat intussen meer dan 30 procent van alle katholieken gelooft in reïncarnatie.

Echter, nog teveel wordt in de reguliere Westerse wetenschap en medische wereld alles wat niet met een instrument meetbaar is, verworpen en geclassificeerd als een mentale afwijking. Dat dit heden ten dage ondanks alle ontwikkelingen en beschikbare informatie nog steeds het geval is, bewijst het volgende korte fragment uit een interview met Dr. Pim van Lommel en hoe nog steeds wordt omgegaan met sommige mensen die een bijna doodervaring (BDE) hebben meegemaakt.

Science is finally looking at life after death as a reality. Without using the Bible and religion as a reference, I've scoured for this answer from science's perspective for a long time and in my opinion, Deepak Chopra, has the best explanation so far.