De laatste woorden van Mandela

neslonMensen van de Aarde, ik verwelkom jullie.

 

 

Ik ben blij een van de laatste gelegenheden te hebben om op deze manier tegen jullie te spreken.

Mijn leven…  is maar een kleine zandkorrel aan het firmament van het universum en de hemel. Maar wat ik gekend heb is het leven van elke man, elke vrouw, elk kind – en ik gebruik dit woord “man” in het algemeen, natuurlijk.

Ieder leven is belangrijk en kostbaar en is een geschenk van de Ene. En dat kan nooit worden verspild. En het doet er niet toe, het kan niet worden gesaboteerd. Het kan niet worden gestolen. Vrijheid is niet iets dat een mens een andere mens toestaat. Het is een recht dat direct uit het Goddelijke komt. En het was mijn bedoeling ons volk vrij te maken, maar ook om de hele mensheid vrij te maken.

Ik heb vaak in de duistere nachten van mijn ziel naar Gaia geroepen, naar God en naar jullie allemaal om me kracht te geven, om mijn verdraagzaamheid groter te maken, mijn compassie te vergroten voor degenen die me willen pijnigen, schade toebrengen en mij en mijn naasten verwonden, en of jullie dit nu wel of niet weten, jullie hebben mijn gebeden beantwoord.

De antwoorden op mijn gebeden kwamen niet alleen van God. Ze kwamen uit de mensen die bereid waren om naar voren te komen met mij, voor me, naast me, achter me en die zeiden: “Ja, met vrijheid kun je niet onderhandelen.”

En dus, terwijl ik jullie plan verlaat, geef ik jullie mijn dank en ik vraag jullie mijn zegeningen te ontvangen want wij zijn EEN op deze reis van de mensheid.

Farewell.

 

 

Onze grootste angst

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.

Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.

Het is ons licht, niet onze schaduw, dat ons het meest beangstigd.

We vragen onszelf af: wie ben ik om briljant te zijn,prachtig, talentvol, fantastisch?

Maar wie ben jij om dat niet te zijn?

Je bent een kind van God.

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.

Er is niets verlichts aan je klein maken opdat andere mensenzich bij jou niet onzeker voelen.

We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.

We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, te openbaren.

Die is niet alleen in enkelen van ons, die is in iedereen!

En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust anderemensen toestemming hetzelfde te doen.

Als wij van onze angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

(citaat van Marianne Williamson; door Nelson Mandela uitgesprokenbij zijn beëdiging als president, 1994)

 

 

 

Top