Hedy Schleifer - The Power of Connection

kleuren10Klinisch psychologe en relatietherapeut Hedy Schleife "crosses the bridge" door uit te leggen hoe jij je werkelijk kunt verbinden met de ander. Hoe communiceren we met elkaar. Klets je alleen maar wat uit je nek om de aandacht op je te vestigen of ga je werkelijk het contact aan? Hoe vaak zijn we niet van elkaar verwijderd? Met een ontroerend verhaal over Hedy's demente moeder.

 

 

 

 

 

 

 

Top