Meet Raquel Spencer (video)

Afdrukken

a rachel1Lilian Ferru meets Raquel Spencer. Interview and impression of the Event in Heerlen, Netherlands, 28 aug.2014. Raquel is an internationally acclaimed Multi-Dimensional Energy and Cellular Light Specialist, Author, Facilitator and Intuitive. Raquel has been described as a Multi-Dimensional Computer, Energetic Electrician and Master Healer of Cellular Light.

 

Working within the Quantum Fields and Pure Potential of Light and Sound, she specializes in activating the dormant mind/body Light pathways and multi-dimensional cellular codes of Light that assist with remembering your Divine Essence.

Your body is your vehicle for spiritual awakening. A shift in consciousness requires your physical and energetic bodies to process and interpret Light information more effectively. We are living in extraordinary times of spiritual awakening. The opportunity for a quantum leap in consciousness is available. Many are searching for ways to connect with their Higher Self and the divine. The body is undergoing incredible shifts to enhance your connection to higher levels of consciousness. Raquel shares information and techniques to assist you with upshifting your physical and energetic bodies and enhancing your connection to your Higher Self. Activating the pathways of Light within your body and energy systems, and integrating your very own higher Light frequencies, her transmissions will bring you into a new age of awaking and expansion through conscious co-creation and greater connection with Source.

Raquel deelt informatie en technieken die kunnen bijdragen aan de groei van jouw fysieke en energetische lichamen. En die het mogelijk maken in contact te komen met je Hogere Zelf. Haar transmissies zullen je in een nieuwe ‘staat van zijn’ brengen van ontwaken en expansie, via bewuste co-creatie en een diepere verbinding met the Source. Dit gebeurt via het activeren van de paden van Licht in je lichaam en het energetische systeem. Dit is wat Raquel zegt: “Je lichaam is je voertuig voor spiritueel ontwaken. Een verschuiving in bewustzijn vereist van dat de fysieke en energetische lichamen de lichtinformatie verwerken en op een effectieve wijze interpreteren. We leven in buitengewone tijden van spiritueel ontwaken. De mogelijkheden voor een kwantumsprong in bewustzijnsgroei zijn aanwezig. Velen zijn op zoek naar manieren om in contact te komen met hun hoger Zelf en het goddelijke. Onze lichamen ondergaan ongelooflijke verschuivingen, waardoor het nu tijd is ons te verbinden met de hogere niveaus van bewustzijn.”