‘ Wees stil – en weet, IK BEN GOD’

Wees stil en weet ik ben GodDit artikel is gebaseerd op het boek ‘Een Onpersoonlijk Leven’ (zonder auteur) en ‘Een Cursus in Wonderen’. Van jongs af aan, vanaf dat ik kon lezen, zat ik met de neus in de boeken. Ik voelde mij een vreemdeling en zocht antwoorden. Wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe?

 

Vragen die er nu niet meer toe doen, maar die toen van levensbelang waren. Ik begon met astrologie, toen magie, daarna mystiek en metafysica. Ik las de populaire boeken’ Je kunt je leven helen’, de Celestijnse Belofte, de Zetel van de Ziel, Alice Bailey, het Urantia Boek. Een nieuw tijdperk van bewustzijn werd geboren. Therapieën waren hot. Van ‘Rebirthing’ tot en met ‘de Helende Reis’, ik heb ze allemaal doorlopen. Spiritualiteit was in opkomst, later gevolgd door de kwantumfysica. De waarheid, dat alles één is wilde gezien worden. Door mijn zoektocht was ik ondertussen expert geworden. Ik organiseerde lezingen, schreef artikelen, interviewde mensen, en hoorde veel verhalen en visies over wat het leven wel en niet is en hoe je al dan niet gelukkig kunt zijn.

Het literaire hoogtepunt, het orgastische leesmoment, kwam in de vorm van ‘Een Cursus in Wonderen’. Alle informatie die ik tot nu toe had vergaard en waar ik mijn wereldbeeld op had gebaseerd, verdween naar de achtergrond. Wat hier stond was zo waar. Ergens ‘diep down’ heb ik het altijd wel geweten. Soms verdween ik in de woorden, een andere keer kon ik de stem van Jezus in mijn hoofd horen. Dan weer hing ik hijgend boven de pagina’s, vol ontzag over de schoonheid van de taal. Ik dook dieper in mijzelf, dieper in het boek, en werd opgetild en neergesmeten. Elke dag deed ik een les en las daarnaast nog het tekstboek. Ik doordrenkte mezelf en kwam in woelige wateren terecht. Soms was het extreem heftig. Dan had ik zoveel gelezen dat mijn hoofd tolde en de zinnen in mijn hoofd bleven rondzingen. Vaak kon ik niet slapen want het maalde maar door. Dan weer voelde ik me intens gelukkig en gebeurde er wonderen die mijn voorstellingsvermogen te boven gingen. Totdat ik uiteindelijke tot het besef kwam dat alles liefde is.. Ik ben niet een lichaam, ik kan niet lijden, ik kan niets verliezen, ik kan niet eens sterven. Het verlangen om mijn Identiteit te kennen werd sterker. Twee jaar lang heb ik geen ander boek aangeraakt. Tegenwoordig lees ik wel weer alles wat los en vast zit, maar wat niet rechtstreeks met de Cursus is verbonden, vind ik eerlijk gezegd altijd een beetje blabla.

Als ik de lessen van de Cursus doe, brei ik vaak de vorige les samen met die van vandaag. Zo kwam ik op een zin die ik had samengevoegd en waar ik helemaal in opging: ‘Vader in de diepste stilte wil ik tot U komen, openbaar mij mijn Ware Identiteit’. Ik meende het. Twee dagen later ontvang ik zomaar een pakketje met een aantal boeken van ECIW- Breda. Een klein boekje ‘Het onpersoonlijke leven’ heeft mijn aandacht. Het is mijn Ware Zelf dat hier tot mij spreekt en van enige bescheidenheid is geen sprake. ‘Tot jouw die dit leest, spreek IK. Tot jou, jij die vele malen een glimp van de waarheid hebt gekregen om daarna te ondervinden – dat wanneer je haar volgde en trachtte te begrijpen – ze uit je gezichtsveld verdween en slechts een luchtspiegeling bleek te zijn, tot jou komt IK BEN. IK BEN niet je geest, noch zijn kind, het verstand. Dit IK is in feite jezelf, je Ware Zelf. IK BEN je diepste innerlijk, de geest, de bezielende oorzaak van je wezen, van al het leven en van alle levende dingen, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Niets is dood, want IK, de onpersoonlijke Ene, IK BEN al wat bestaat’.

Natuurlijk heb ik de boeken van Saint Germain over de ‘IK BEN Tegenwoordigheid’ gelezen. Hmm, met opgetrokken wenkbrauwen sla ik de pagina’s om. Maar nog voordat mijn twijfels goed zijn doordacht, wordt er al gewag van gemaakt. ‘Wees erop voorbereid dat je persoonlijkheid je voortdurend in twijfel zal trekken’. Okay, okay, ik zal me openstellen. De IK in dit boekje is dus mijn ware Zelf die nu tot mij spreekt en omdat er maar één Zelf is, geldt de tekst voor iedereen.
Goed, ik luister. ‘Je moet Mij in je innerlijk gevoelen voordat je kunt weten dat IK daar BEN. Ben je bereid, luister! IK BEN GOD en laat mijn Goddelijk bevel diep in je doordringen. Om mij te voelen moet je mijn instructies aandachtig volgen. Ga ontspannen zitten en wanneer je geheel op je gemak bent, laat dan je de geest de betekenis vatten van deze woorden:’

‘ Wees stil – en weet, IK BEN GOD’

‘Spreek ze precies zo uit als ze hier geschreven zijn en tracht je te realiseren dat het jouw God is Die je dit opdraagt en Die onvoorwaardelijke gehoorzaamheid vraagt van je ego. Zeg ze tegen jezelf, duizend keer per dag, totdat je Mijn gehele innerlijk heb doorgrond. Totdat iedere cel in je lichaam tintelt in een vreugdevol antwoord op het bevel ‘Wees stil’ en onmiddellijk gehoorzaamt iedere zwervende gedachte die in je geest rondwaart en wegvlucht in het niets. Wanneer je je zo tot Mij wendt zal ik je vervullen met zulk een besef van Mijn kracht dat je slechts stil hoeft te zijn om Mij toe te staan datgene te doen wat jij wenst dat gedaan wordt: het genezen van kwalen of die van anderen, het verlichten van je geest, of het volmaakt volbrengen van taken die je tevoren haast onmogelijk voorkwamen’.

Now you got my attention.Kwalen genezen? Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid eisen van het ego? Genezen en wonderen verrichten, zonder dat ik iets hoef te doen? Dat spreekt me wel aan. En als ik erover nadenk klopt het aardig met ‘Een Cursus in Wonderen. ’Daar staat ook een soortgelijk zin. ‘Ben Stil en weet dat ik God ben’. Die heb ik vaker toegepast om het ego te kalmeren. Maar eerlijk is eerlijk, het bevel spreekt me meer aan.

Ik sluit mijn ogen, spreek de ‘Wees stil’ zin langzaam uit en vertraag mijn gedachten. Meteen zie ik voor mijn geestesoog hoe mijn cellen oplichten. En dat is nog niet alles. De woorden vullen de ruimte, breiden zich uit in mijn veld. Ik voel meteen een enorme kracht door mij heen zinderen. Telkens als ik aan iemand denk, steeds als het ego opduikt, bij de minste geringste angst, bij de kleinste irritatie, bij wat voor een ongemak ook, herhaal ik die zin. Ik omring hiermee de dagelijkse les en omlijst mijn leven met deze woorden. Hoe meer ik mij dit eigen maak, hoe vaker ik een enorme vreugde door mij heen voel stromen. Het komt in golven, tilt me op, alles lijkt van een leien dakje te lopen. Ik bruis, ben blij, heb opeens enorm veel energie, voel ontiegelijk veel liefde voor alles om mij heen en ervaar mezelf als een lichtwezen. Het gevoel van afgescheidenheid is weg. Ik hoef maar aan iets te denken, een wens, en het manifesteert zich. Steeds herhaal ik de zin en bij iedere keer voel ik hoe mijn innerlijke kracht toeneemt. Steeds meer ben ik er van doordrongen dat alle verhalen over ziekte, zonde, schuld, en dood de puurste waarzin zijn. Ik ben eeuwig. Ik ken geen begin en geen eind. Mijn Ware Zelf is in God! Nu eindelijk verbind ik mij met mijn Goddelijkheid. Mijn hart juicht van dankbaarheid. Dit voelt als de hemel.

Nu begrijp ik opeens de Cursus veel beter. Mijn Identiteit is Goddelijk. Daarom mag ik zeggen dat ook ik God ben. ‘Ik roep Gods naam aan en de mijne. Ik leef en beweeg in volmaakte heiligheid’. Mijn Zelf is onveranderd verbonden met de Bron, mijn Oorsprong. Ik kan niets anders zijn dan God en jij ook niet. Er is maar één Zelf, de Zoon, de Christus. Iets in mij wacht totdat ik zover ben om dat wat ik veronderstel te zijn, de illusie van wat wij persoonlijkheid noemen, het ego, geen geloof meer te geven met de eenvoudige opdracht. ‘Wees stil’. Ik begin het begrijpen, te voelen, het wordt een ervaring. Nu dringt de betekenis tot mij door dat ik inderdaad het Licht van de Wereld ben. Het is meer dan woorden. Het Ware Zelf staat aan het hoofd van het universum. Ja, natuurlijk waar zou het anders moeten zijn? We zijn niet zwak, maar door en door krachtig. We zijn niet beperkt, maar onbeperkt. In mij daagt het stralende besef van wat de Cursus in de kern onderwijst, dat IK BEN zoals God mij heeft geschapen. Mijn Ware Zelf woont en verblijft in zijn Schepper. Ik ben God in God! En met de macht die God mij verleent zeg ik: Wees stil! -en weet: Ik Ben God!’  

Ik heb zoveel boeken gelezen, soms heb je maar één zin nodig die je leven verandert. Probeer het maar eens uit, speel ermee. Geef het een kans, zing met mij mee. Doordrenk jezelf. Voel hoe kracht door je heen straalt, ervaar hoe dankbaarheid je overspoelt als jij erkent wie en wat je bent. Ja, jij bent Goddelijk, heel, heilig, onschuldig. Met de ‘Wees stil’ zin nodig jij jouw ware Zelf uit om het roer over te nemen. Ik ben er nog geen week mee bezig en de wonderen stapelen zich op. Dat gun ik jou ook.

Wil je meer lezen? Het boekje ‘Een onpersoonlijk leven’ is pas in een nieuwe herdruk,in een beperkte oplage van 100 stuks, verschenen. Het is te bestellen bij Boekhandel de Zon: www.boekhandeldezon.nl

Meer informatie over “Een Cursus in Wonderen’: platform MIC: http://www.miraclesincontact.nl

Voor interviews over ‘Een Cursus in Wonderen’, zie youtube: Lilian Ferru in gesprek…

Bijvoorbeeld:

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Top